Sanció per alçar la samarreta i exhibir lemes diversos

Publicat el 21 de febrer de 2014

L'article 91 del Codi Disciplinari de la RFEF indica que el futbolista que aixequi la seva samarreta per exhibir lemes diversos serà sancionat d' 2.000 01:00 3.000 euros i amonestació.

camiseta_debajo_ronaldo_converted

Article 91 del Codi Disciplinari de la RFEF.

1. El futbolista que, amb ocasió d'haver aconseguit un gol o per alguna altra causa derivada de les vicissituds del joc, alci la seva samarreta i exhibeixi qualsevol classe de publicitat, lema, llegenda, sigles, anagrames o dibuixos, siguin els que siguin els seus continguts o la finalitat de l'acció, serà sancionat, com a autor d'una falta greu, amb multa en quantia de 2.000 01:00 3.000 euros i amonestació.

2. En el cas que es produís reincidència en aquesta classe d'infracció en el transcurs de la mateixa temporada de què es tracti, se li imposarà el correctiu de suspensió d'un a tres partits, amb les accessòries pecuniàries corresponents.

Jona i el seu suport als nens amb càncer.

Aquest és l'article pel qual el futbolista Jona de l'Jaén CF va ser sancionat amb 2,000 euros pel Comitè de Competició després de mostrar a la samarreta interior un lema a favor dels nens amb càncer, posteriorment, i en segona instància, el Comitè d'Apel · lació revoca i deixa sense efecte la sanció de 2.000 euros imposada al jugador.

Jona_del_jaen

Comentaris i trackback no estan actualment permesos.

Comentaris estan tancats.